Rok Kategória
Publikácia
2021 BDF STAROŇOVÁ, Radka - KOŽÁR, Martin - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - HAJURKA, Jaroslav. Hodnotenie Apgar skóre šteniat po spontánnom vaginálnom pôrode a urgentnom cisárskom reze : [Puppy Apgar scores after spontaneous vaginal delivery and urgent Caesarean section] In: Infovet. 2021. ISSN 1335-1907, Roč. 28, č. 6 (2021), s. 267-270.
2021 BDF HAJURKA, Jaroslav - STAROŇOVÁ, Radka. Klinické hodnotenie pôrodu súk a ich šteniat : [Clinical evaluation of the parturition in bitches and their puppies] In: Infovet. 2021. ISSN 1335-1907, Roč. 28, č. 6 (2021), s. 260-265.
2021 BDF BÁRDOVÁ, Katarína - NOVOTNÝ, Jaroslav - LINK, Róbert - MACÁK, Vladimír - HAJURKA, Jaroslav - REICHEL, Peter. Mortalita prasiatok v peripartálnom období : [Mortalita of piglets in peripartum period] In: Infovet. 2021. ISSN 1335-1907, Roč. 28, č. 5 (2021), s. 227-234.
2021 BDF HAJURKA, Jaroslav - STAROŇOVÁ, Radka. Peripartálna a neonatálna mortalita šteniat : [Peripartum and neonatal mortality of puppies] In: Infovet. 2021. ISSN 1335-1907, Roč. 28, č. 6 (2021), s. 280-284.
2020 BDF HAJURKA, Jaroslav - HORŇÁKOVÁ, Ľubica. Reprodukčná fyziológia psov a kocúrov : [Reproductive physiology of dogs and tomcats] In: Infovet. 2020. ISSN 1335-1907, Roč. 27, č. 4 (2020), s. 142-145.
2020 BDF HAJURKA, Jaroslav - HORŇÁKOVÁ, Ľubica. Reprodukčná fyziológia súk a mačiek : [Reproductive physiology of bitches and queens] In: Infovet. 2020. ISSN 1335-1907, Roč. 27, č. 4 (2020), s. 146-151.
2019 BDF HAJURKA, Jaroslav - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - KREDATUSOVÁ, Gabriela - LUKÁN, Martin - PETRÍK, Miroslav - ZUBRICKÝ, Pavol. Cystická hyperplázia endometria súk - komentár a odporúčania : [Cystic endometrial hyperplasia in bitches - comments and recommendations] In: Infovet. 2019. ISSN 1335-1907, Roč. 26, č. 6 (2019), s. 247-248.
2019 BDF HORŇÁKOVÁ, Ľubica - TITKOVÁ, Radka - FIGUROVÁ, Mária - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - HAJURKA, Jaroslav. Cystická hyperplázia endometria suky spojená s subfertilitoi : [Cystic endometrial hyperplasia of bitch associated with subfertkity] In: Infovet. 2019. ISSN 1335-1907, Roč. 26, č. 6 (2019), s. 227-230.
2019 BDF ZUBRICKÝ, Pavol - HAJURKA, Jaroslav. Cystická hyperplázia endometria/mukometra suky bernského salašníckeho psa : [Cystic endometrial hyperplasia/mucometra in the Bernese Mountain Dog] In: Infovet. 2019. ISSN 1335-1907, Roč. 26, č. 6 (2019), s. 231-237.
2019 BDF HAJURKA, Jaroslav - MACÁK, Vladimír - KYZEKOVÁ, Petronela - BÁRDOVÁ, Katarína - REICHEL, Peter. Dystokia prasníc : [Dystocia in sows] In: Infovet. 2019. ISSN 1335-1907, Roč. 26, č. 2 (2019), s. 54-61.
Počet záznamov v databáze: 285
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 29
Skip to content