doc. MVDr. Martin Levkut, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V3 LEVKUTOVÁ, Mária - LEVKUT, Martin - HERICH, Róbert - REVAJOVÁ, Viera - SEMAN, Vladimír - ČECHOVÁ, Michaela - LEVKUT, Mikuláš. Fowl adenovirus induced different manifestations of the disease in two consecutive chicken breeding flocks in a poultry hall. In: Veterinární medicína. 2023. ISSN 0375-8427, Vol. 68, no. 1 (2023), p. 38-42.
(2021: 0.746 - IF, 51 - H-index, 1.038 - IF 5y, 0.240 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2023 V3 TANCOŠ, Vladimír - KOVALIK, Marcel - LEVKUT, Martin - BOBROVSKÁ, Martina - KOLENČÍKOVÁ, Petra - STRAKA, Ľubomír - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - ŠKOR, Ondrej - ANTOŠOVÁ, Martina - PLANK, Lukáš - THODAY, Keith L.. Histopathological and immunohistochemical analysis of predictive and prognostic markers in spontaneous canine mammary cancer. In: Acta veterinaria Brno. 2023. ISSN 0001-7213, Vol. 92, no. 2 (2023), p. 143-149.
(2021: 0.817 - IF, 40 - H-index, 0.892 - IF 5y, 0.264 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2023 V3 LEVKUT, Martin - LEVKUTOVÁ, Mária - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - BOBÍKOVÁ, Katarína - REVAJOVÁ, Viera - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - HERICH, Róbert - KARAFFOVÁ, Viera - ŽITŇAN, Rudolf - LEVKUT, Mikuláš. Production of intestinal mucins, sIgA, and metallothionein after administration of zinc and infection of Ascaridia galli in chickens: preliminary data. In: Life. 2023. ISSN 2075-1729, Vol. 13, no. 1 (2023), art. no. 67, p. [1-11]
(2021: 3.253 - IF, 40 - H-index, 0.588 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2023 V3 TANCOŠ, Vladimír - KOVALIK, Marcel - LEVKUT, Martin - ŠKOR, Ondrej - ANTOŠOVÁ, Martina - PLANK, Lukáš - THODAY, Keith L.. Molecular, morphological and clinical characteristics of spontaneous canine colorectal cancer – a review. In: Folia veterinaria. 2023. ISSN 0015-5748, Roč. 67, č. 1 (2023), s. 60-66.
2023 V2 REVAJOVÁ, Viera - LEVKUT, Martin - ŽITŇAN, Rudolf - KARAFFOVÁ, Viera - LEVKUTOVÁ, Mária - HUDEC, Erik - ČECHOVÁ, Michaela - MUDROŇOVÁ, Dagmar - PATRÁŠ, Peter. Fenotypizácia imunokompetentných buniek u ošípaných po obohatení krmiva lyofilizovaným trúdím plodom : [Phenotyping of immunocompetent cells in pig after enriched feed with lyophylized drone brood] In: Larvy trúdneho plodu v alternatívnej medicíne : Zborník: Biologicky aktívne látky trúdieho plodu na podporu metabolických procesov a imunitnej odozvy zvierat. 1. vyd. Lužianky : NPPC, 2023. ISBN 978-80-89162-84-0, s. 43-56.
2023 V2 HUDEC, Erik - KARAFFOVÁ, Viera - REVAJOVÁ, Viera - LEVKUT, Martin - LEVKUTOVÁ, Mária - ŽITŇAN, Rudolf - RAJČÁKOVÁ, Ľubica - PATRÁŠ, Peter. The effect of the addition of drone brood on the gene expression of selected cytokines in pigs. In: NutriNET 2023 : Proceedings of reviewed scientific papers. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-795-1, s. 60-66.
2023 V2 SZABÓOVÁ, Renáta - HERICH, Róbert - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - KARAFFOVÁ, Viera - KOŠČOVÁ, Lenka - LEVKUT, Martin - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - FAIXOVÁ, Zita. Vplyv Lactobacillus fermentum CCM 7514 na morfológiu slepého čreva kurčiat vo včasnej fáze infekcie s Campylobacter jejuni CCM6169-korelácia s počtom pohárikovitých buniek, hĺbkou krypty, výškou a plochou klku : [The effect of Lactobacillus fermentum CCM 7514 administration on cecum morphology in poultry in early phase infection with Campylobacter jejuni CCM6169-the correlation with goblet cells number, crypt depth, villus height and area] In: 26. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ v Košiciach, 2023. ISBN 978-80-574-0200-8, s. 142-145.
2023 V2 KARAFFOVÁ, Viera - REVAJOVÁ, Viera - LEVKUTOVÁ, Mária - ŽITŇAN, Rudolf - LEVKUT, Martin - RAJČÁKOVÁ, Ľubica - HUDEC, Erik - ČECHOVÁ, Michaela - PATRÁŠ, Peter. Vplyv prídavku lyofilizovaného trúdieho plodu na génovú expresiu vybraných imunitných parametrov v čreve prasiat : [The influence of the addition of lyophilized dronen brood on the gene expression of selected immune parameters in pig intestine] In: Larvy trúdneho plodu v alternatívnej medicíne : Zborník: Biologicky aktívne látky trúdieho plodu na podporu metabolických procesov a imunitnej odozvy zvierat. 1. vyd. Lužianky : NPPC, 2023. ISBN 978-80-89162-84-0, s. 57-61.
2023 O2 SZABÓOVÁ, Renáta - HERICH, Róbert - LEVKUT, Martin - KARAFFOVÁ, Viera - REVAJOVÁ, Viera - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - PIEŠOVÁ, Elena - MAKOVÁ, Zuzana - FAIXOVÁ, Zita. The influence of continuous and pulsed administration of Lacto-Immuno-Vital synbiotic on mucus production of small intestine in broiler chickens. In: IPC 2023. International scientific conference on probiotics, prebiotics, gut microbiota and health : Proceedings. 1. vyd. Praha : CZECH-IN, 2023. ISBN 978-80-908364-4-0, s. 132.
2023 O3 LEVKUT, Martin - PETRÁŠ, Peter - RAJČÁKOVÁ, Ľubica - LEVKUTOVÁ, Mária. Homogenát trúdieho plodu v alternatívnej medicíne : [Drone brood homogenate in alternative medicine] In: Infovet. 2023. ISSN 1335-1907, Roč. 30, č. 2 (2023), s. 73-78.
Počet záznamov v databáze: 159
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 16
Skip to content