prof. MVDr. Viera Cigánková, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2021 ADC HOLOVSKÁ, Katarína - ALMÁŠIOVÁ, Viera - ANDRAŠKOVÁ, Sandra - DEMČIŠÁKOVÁ, Zuzana - RAČEKOVÁ, Enikö - CIGÁNKOVÁ, Viera. Effect of electromagnetic radiation on the liver structure and ultrastructure of in utero irradiated rats. In: Acta veterinaria Brno. 2021. ISSN 0001-7213, Vol. 90, no. 3 (2021), p. 315-319.
(2021: 0.817 - IF, 40 - H-index, 0.892 - IF 5y, 0.264 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2021 ADC ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína - ANDRAŠKOVÁ, Sandra - CIGÁNKOVÁ, Viera - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - RAČEK, Adam - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - BEŇOVÁ, Katarína - TÓTH, Štefan - TVRDÁ, Eva - MOLNÁR, Ján - RAČEKOVÁ, Enikö. Potential influence of prenatal 2.45 GHz radiofrequency electromagnetic field exposure on Wistar albino rat testis. In: Histology and Histopathology. 2021. ISSN 0213-3911, Vol. 36, no. 6 (2021), p. 685-696.
(2020: 2.303 - IF, 93 - H-index, 2.060 - IF 5y, 0.628 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
2021 AFD ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína - ANDRAŠKOVÁ, Sandra - CIGÁNKOVÁ, Viera - BEŇOVÁ, Katarína. Mikrovlnné žiarenie a jeho interakcie s organizmom : [Microwave radiation and its interactions with the organism] In: 24. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác: Enviromentálna záťaž a jej vplyv na zdravie ľudí a zvierat. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-8077-705-0, online, s. 12-14.
2020 AED HOLOVSKÁ, Katarína - ALMÁŠIOVÁ, Viera - ANDRAŠKOVÁ, Sandra - RAČEKOVÁ, Enikö - CIGÁNKOVÁ, Viera. Mikroskopická štúdia vplyvu EMR na pečeň potkanov. In: Nové trendy a perspektívy v histológii 6 : Recenzovaný zborník prác. 1. vyd. Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, 2020. ISBN 978-80-8187-085-9, s. 39-42.
2020 AED ANDRAŠKOVÁ, Sandra - ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína - CIGÁNKOVÁ, Viera. Morfologická a funkčná maturácia Leydigovych buniek v semenníku potkana. In: Nové trendy a perspektívy v histológii 6 : Recenzovaný zborník prác. 1. vyd. Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, 2020. ISBN 978-80-8187-085-9, s. 43-46.
2020 AED RAČEK, Adam - ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína - CIGÁNKOVÁ, Viera - ANDRAŠKOVÁ, Sandra - ŽIDEKOVÁ, Monika - RAČEKOVÁ, Enikö. Prenatálne vystavenie potkanov mikrovlnnému žiareniu ovplyvňuje neurogenézu v juvenilnom veku aj v dospelosti : [Prenatal exposure of rats to microwave radiation affects neurogenesis in both juvenile age and adulthood] In: 23. Košický morfologický deň : zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ, 2020. ISBN 978-80-8152-854-5, online, s. 111-114.
2020 AED ANDRAŠKOVÁ, Sandra - ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína - CIGÁNKOVÁ, Viera - RAČEK, Adam - BEŇOVÁ, Katarína - RAČEKOVÁ, Enikö. Štúdium mikroskopickej štruktúry semenníka potkana v priebehu pohlavného dospievania : [Study of the microscopical structure of rat's testicle during the course of sexual maturation] In: 23. Košický morfologický deň : zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ, 2020. ISBN 978-80-8152-854-5, online, s. 6-9.
2020 AED HOLOVSKÁ, Katarína - ALMÁŠIOVÁ, Viera - ANDRAŠKOVÁ, Sandra - PETROVOVÁ, Eva - BEŇOVÁ, Katarína - RAČEKOVÁ, Enikö - CIGÁNKOVÁ, Viera. Vplyv elektromagnetického žiarenia na pečeň intrauterinne ožarovaných potkanov : [Effect of electromagnetic radiation on the liver of in utero irradiated rats] In: 23. Košický morfologický deň : zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ, 2020. ISBN 978-80-8152-854-5, online, s. 44-46.
2020 AFC BEŇOVÁ, Katarína - CIGÁNKOVÁ, Viera - ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína - ANDRAŠKOVÁ, Sandra. Vplyv mikrovlnného elektromagnetického žiarenia na adaptívne enzýmy potkanov : [The effect of microwave EMG radiation on adaptive enzymes in rats] In: Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2020 : vydáno při příležitosti 35. ročníku vědecké konference s mezinárodní účasti. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2020. ISBN 978-80-7403-240-0, s. 3-5.
2019 ADC ŠIMAIOVÁ, Veronika - ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína - KISKOVÁ, Terézia - HORVÁTHOVÁ, Františka - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - TÓTH, Štefan - RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Enikö - BEŇOVÁ, Katarína - DVOŘÁK, Petr - CIGÁNKOVÁ, Viera. The effect of 2.45 GHz non-ionizing radiation on the structure and ultrastructure of the testis in juvenile rats. In: Histology and Histopathology. 2019. ISSN 0213-3911, Vol. 34, no. 4(2019), p. 391-403.
(2019: 2.021 - IF, 90 - H-index, 1.829 - IF 5y, 0.625 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
Počet záznamov v databáze: 443
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 45
Skip to content