doc. MVDr. Viera Karaffová, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V3 KARAFFOVÁ, Viera - TELEKY, Jana - PINTARIČ, Máša - LANGERHOLC, Tomaž - MUDROŇOVÁ, Dagmar - HUDEC, Erik - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana. Application of Lactobacillus reuteri B1/1 (Limosilactobacillus reuteri) improves immunological profile of the non-carcinogenic porcine-derived enterocytes. In: Life. 2023. ISSN 2075-1729, Vol. 13, no. 5 (2023), art. no. 1090, p. [1-14]
(2021: 3.253 - IF, 40 - H-index, 0.588 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2023 V3 LEVKUT, Martin - LEVKUTOVÁ, Mária - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - BOBÍKOVÁ, Katarína - REVAJOVÁ, Viera - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - HERICH, Róbert - KARAFFOVÁ, Viera - ŽITŇAN, Rudolf - LEVKUT, Mikuláš. Production of intestinal mucins, sIgA, and metallothionein after administration of zinc and infection of Ascaridia galli in chickens: preliminary data. In: Life. 2023. ISSN 2075-1729, Vol. 13, no. 1 (2023), art. no. 67, p. [1-11]
(2021: 3.253 - IF, 40 - H-index, 0.588 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2023 V3 FAIXOVÁ, Dominika - RATVAJ, Marek - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - HRČKOVÁ, Gabriela - KARAFFOVÁ, Viera - FAIXOVÁ, Zita - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Silybin showed higher cytotoxic, antiproliferative, and anti-inflammatory activities in the CaCo cancer cell line while retaining viability and proliferation in normal intestinal IPEC-1 cells. In: Life. 2023. ISSN 2075-1729, Vol. 13, no. 2 (2023), art. no. 492, p. [1-16]
(2021: 3.253 - IF, 40 - H-index, 0.588 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2023 V3 BUJŇÁK, Lukáš - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - MUDROŇOVÁ, Dagmar - NAĎ, Pavel - MARCINČÁK, Slavomír - MASKAĽOVÁ, Iveta - HARČÁROVÁ, Michaela - KARAFFOVÁ, Viera - BARTKOVSKÝ, Martin. The effect of dietary humic substances on cellular immunity and blood characteristics in piglets. In: Agriculture. 2023. ISSN 2077-0472, Vol. 13, no. 3 (2023), art. no. 636, p. [1-12]
(2021: 3.408 - IF, 43 - H-index, 3.459 - IF 5y, 0.525 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2023 V2 REVAJOVÁ, Viera - LEVKUT, Martin - ŽITŇAN, Rudolf - KARAFFOVÁ, Viera - LEVKUTOVÁ, Mária - HUDEC, Erik - ČECHOVÁ, Michaela - MUDROŇOVÁ, Dagmar - PATRÁŠ, Peter. Fenotypizácia imunokompetentných buniek u ošípaných po obohatení krmiva lyofilizovaným trúdím plodom : [Phenotyping of immunocompetent cells in pig after enriched feed with lyophylized drone brood] In: Larvy trúdneho plodu v alternatívnej medicíne : Zborník: Biologicky aktívne látky trúdieho plodu na podporu metabolických procesov a imunitnej odozvy zvierat. 1. vyd. Lužianky : NPPC, 2023. ISBN 978-80-89162-84-0, s. 43-56.
2023 V2 REITZNEROVÁ, Anna - MAKIŠ, Andrej - KARAFFOVÁ, Viera - NAĎ, Pavel - GREGOVÁ, Gabriela - MUDROŇOVÁ, Dagmar - NAGY, Jozef - MARCINČÁK, Slavomír. Nové prístupy k znižovaniu spotreby antibiotík vo výžive zvierat v kontexte posilnenia potravinovej bezpečnosti a kvality potravín. In: Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood : Zborník prác. 1. vyd. Nitra : SPU v Nitre, 2023. ISBN 978-80-552-2616-3, s. 69-75.
2023 V2 HUDEC, Erik - KARAFFOVÁ, Viera - REVAJOVÁ, Viera - LEVKUT, Martin - LEVKUTOVÁ, Mária - ŽITŇAN, Rudolf - RAJČÁKOVÁ, Ľubica - PATRÁŠ, Peter. The effect of the addition of drone brood on the gene expression of selected cytokines in pigs. In: NutriNET 2023 : Proceedings of reviewed scientific papers. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-795-1, s. 60-66.
2023 V2 SZABÓOVÁ, Renáta - HERICH, Róbert - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - KARAFFOVÁ, Viera - KOŠČOVÁ, Lenka - LEVKUT, Martin - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - FAIXOVÁ, Zita. Vplyv Lactobacillus fermentum CCM 7514 na morfológiu slepého čreva kurčiat vo včasnej fáze infekcie s Campylobacter jejuni CCM6169-korelácia s počtom pohárikovitých buniek, hĺbkou krypty, výškou a plochou klku : [The effect of Lactobacillus fermentum CCM 7514 administration on cecum morphology in poultry in early phase infection with Campylobacter jejuni CCM6169-the correlation with goblet cells number, crypt depth, villus height and area] In: 26. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ v Košiciach, 2023. ISBN 978-80-574-0200-8, s. 142-145.
2023 V2 KARAFFOVÁ, Viera - REVAJOVÁ, Viera - LEVKUTOVÁ, Mária - ŽITŇAN, Rudolf - LEVKUT, Martin - RAJČÁKOVÁ, Ľubica - HUDEC, Erik - ČECHOVÁ, Michaela - PATRÁŠ, Peter. Vplyv prídavku lyofilizovaného trúdieho plodu na génovú expresiu vybraných imunitných parametrov v čreve prasiat : [The influence of the addition of lyophilized dronen brood on the gene expression of selected immune parameters in pig intestine] In: Larvy trúdneho plodu v alternatívnej medicíne : Zborník: Biologicky aktívne látky trúdieho plodu na podporu metabolických procesov a imunitnej odozvy zvierat. 1. vyd. Lužianky : NPPC, 2023. ISBN 978-80-89162-84-0, s. 57-61.
2023 O2 SZABÓOVÁ, Renáta - HERICH, Róbert - LEVKUT, Martin - KARAFFOVÁ, Viera - REVAJOVÁ, Viera - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - PIEŠOVÁ, Elena - MAKOVÁ, Zuzana - FAIXOVÁ, Zita. The influence of continuous and pulsed administration of Lacto-Immuno-Vital synbiotic on mucus production of small intestine in broiler chickens. In: IPC 2023. International scientific conference on probiotics, prebiotics, gut microbiota and health : Proceedings. 1. vyd. Praha : CZECH-IN, 2023. ISBN 978-80-908364-4-0, s. 132.
Počet záznamov v databáze: 122
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 13
Skip to content