doc. MVDr. Igor Capík, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2022 P1 CAPÍK, Igor. General veterinary surgery. Rec. Izabela Polkowska, Tomáš Fichrel. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-781-4, 131 s. [11,1 AH]
2020 BCI CAPÍK, Igor. Veterinary Anaesthesia. Rec. Marián Hluchý, Slavomír Horňák. 1. vyd. Košice : UVLF, 2020. ISBN 978-80-8077-689-3, 126 s. [8,33AH]
2019 ADC CAPÍK, Igor - POLKOVSKÁ, Isabela - LUKÁČ, Branislav. A comparison of propofol and alfaxalone in a continuous rate infusion in dogs with mitral valve insufficiency. In: Veterinární medicína. 2019. ISSN 0375-8427, Vol. 64, no. 8 (2019), p. 335-341.
(2019: 0.588 - IF, 46 - H-index, 0.749 - IF 5y, 0.281 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
2019 BCI CAPÍK, Igor. Veterinary Stomatology. Rec. Marián Hluchý, Erik Hudec. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-635-0, 108 s.
2019 BDF CAPÍK, Igor. Ortodonická terapia pri psoch : [Orthodonic treatment in dogs] In: Infovet. 2019. ISSN 1335-1907, Roč. 26, č. 1 (2019), s. 15-18.
2019 BDF CAPÍK, Igor. Výskyt nádorov ústnej dutiny psov a mačiek v desaťročnom intervale : [Prevalence of canine and cat oral cavity tumors at ten year interval] In: Infovet. 2019. ISSN 1335-1907, Roč. 26, č. 4 (2019), s. 160-163.
2018 ADM ZÁVODSKÁ, Monika - GÁLIK, Ján - MARŠALA, Martin - PAPCUNOVÁ, Štefánia - PAVEL, Jaroslav - RAČEKOVÁ, Enikö - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - ŠULLA, Igor - GAJDOŠ, Miroslav - LUKÁČ, Imrich - KAFKA, Jozef - LEDECKÝ, Valent - ŠULLA, Igor Ján - REICHEL, Peter - TRBOLOVÁ, Alexandra - CAPÍK, Igor - BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - STROPKOVSKÁ, Andrea - KISUCKÁ, Alexandra - MIKLISOVÁ, Dana - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Hypothermic treatment after computer-controlled compression in minipig: A preliminary report on the effect of epidural vs. direct spinal cord cooling. In: Experimental and Therapeutic Medicine. 2018. ISSN 1792-0981, Vol. 16, no. 6(2018), p. 4927-4942.
(2018: 1.448 - IF, 38 - H-index, 1.452 - IF 5y, 0.488 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2018 ADM GEDROVÁ, Štefánia - GÁLIK, Ján - MARŠALA, Martin - ZÁVODSKÁ, Monika - PAVEL, Jaroslav - ŠULLA, Igor Ján - GAJDOŠ, Miroslav - LUKÁČ, Imrich - KAFKA, Jozef - LEDECKÝ, Valent - ŠULLA, Igor - KARASOVÁ, Martina - REICHEL, Peter - TRBOLOVÁ, Alexandra - CAPÍK, Igor - LUKÁČOVÁ, Viktória - BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - STROPKOVSKÁ, Andrea - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Neuroprotective effect of local hypothermia in a computer‑controlled compression model in minipig: Correlation of tissue sparing along the rostro‑caudal axis with neurological outcome : [Neuroprotektívny efekt lokálnej hypotermie pri počítačovom kontrolovanom kompresnom modeli:kolerácia poškodenia tkaniva pozdĺž rostro-kaudálnej osi s neurologickým výsledkom] In: Experimental and Therapeutic Medicine. 2018. ISSN 1792-0981, Vol. 15, č. 1(2018), s. 254-270.
(2018: 1.448 - IF, 38 - H-index, 1.452 - IF 5y, 0.488 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2018 ADM POLKOWSKA, Izabela - SOBCZYŃSKA-RAK, Aleksandra - SZPONDER, Tomasz - ŹILIŃSKA, Beata - ORZĘDAŁA-KOSZEL, Urszula - CAPÍK, Igor - MATUSZEWSKI, Lukasz. The impact of periodontal disease on the heart and kidneys in dogs. In: Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi. 2018. ISSN 1309-2251, Vol. 24, no. 5(2018), p. 633-638.
(2018: 0.411 - IF, 18 - H-index, 0.433 - IF 5y, 0.231 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2017 ADC TRBOLOVÁ, Alexandra - SELK GHAFFARI, Masoud - CAPÍK, Igor. Effects of premedication with oral gabapentin on intraocular pressure changes following tracheal intubation in clinically normal dogs : [Vplyv orálnej premedikácie gabapentínom na zmeny vnútroočného tlaku po tracheálnej intubácii u klinicky zdravých psov] In: BMC Veterinary Research. 2017. ISSN 1746-6148, Vol. 13, č. 1(2017), Article 288.
(2017: 1.958 - IF, 52 - H-index, 2.221 - IF 5y, 0.934 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
Počet záznamov v databáze: 152
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 16
Skip to content