MVDr. Marek Ratvaj

Rok Kategória
Publikácia
2023 V3 RATVAJ, Marek - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - POPELKA, Peter - FEČKANINOVÁ, Adriána - KOŠČOVÁ, Jana - CHOMOVÁ, Natália - MAREŠ, Jan - MALÝ, Ondřej - ŽITŇAN, Rudolf - FALDYNA, Martin - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Feeding-regime-dependent intestinal response of rainbow trout after administration of a novel probiotic feed. In: Animals. 2023. ISSN 2076-2615, Vol. 13, no. 12 (2023), art. no. 1892, p. [1-24]
(2021: 3.231 - IF, 43 - H-index, 3.312 - IF 5y, 0.610 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2023 V3 FAIXOVÁ, Dominika - RATVAJ, Marek - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - HRČKOVÁ, Gabriela - KARAFFOVÁ, Viera - FAIXOVÁ, Zita - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Silybin showed higher cytotoxic, antiproliferative, and anti-inflammatory activities in the CaCo cancer cell line while retaining viability and proliferation in normal intestinal IPEC-1 cells. In: Life. 2023. ISSN 2075-1729, Vol. 13, no. 2 (2023), art. no. 492, p. [1-16]
(2021: 3.253 - IF, 40 - H-index, 0.588 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2023 V2 RATVAJ, Marek - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - SABOVÁ, Lucia - MAJCHRÁK, Tomáš - SABO, Rastislav - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Exposure of honey bees to commonly used pesticides modulates their immune response. In: The impact of global change on the environment, human and animal health : Proceedings of scientific abstracts and contributions: International Scientific Conference. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-789-0, s. 51-55.
2023 V2 MOSKÁĽOVÁ, Lenka - MUDROŇOVÁ, Dagmar - CHOMOVÁ, Natália - RATVAJ, Marek. Rast prospešných baktérií v prítomnosti rôznych koncentrácií a foriem humínových látok : [Growth of beneficial bacteria in the presence of different concentration and forms of humic substances] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 496-503.
2023 V2 RATVAJ, Marek - FAIXOVÁ, Dominika - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - HRČKOVÁ, Gabriela - CHOMOVÁ, Natália - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Silybín vykazuje cytotoxické, antiproliferatívne a protizápalové účinky na nádorové bunky, pri zachovaní životnosti a proliferácie zdravých intestinálnych buniek : [Silybin shows cytotoxic, antiproliferative, and antiinflammatory activities in the cancer cell line while retaining viability and proliferation in normal intestinal cells] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 537-543.
2023 V2 MUDROŇOVÁ, Dagmar - KORÉNEKOVÁ, Beáta - BÍLIKOVÁ, Katarína - TOPORČÁK, Juraj - KUZYŠINOVÁ, Katarína - RATVAJ, Marek - CHOMOVÁ, Natália - MOSKÁĽOVÁ, Lenka. Vplyv aplikácie probiotických baktérií na peľovom nosiči včelám medonosným na kvalitu medu : [The effect of the application of probiotic bacteria on the pollen carrier to honey bees on the quality of honey] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 504-508.
2023 V2 MOSKÁĽOVÁ, Lenka - MUDROŇOVÁ, Dagmar - CHOMOVÁ, Natália - RATVAJ, Marek. Rast prospešných baktérií v prítomnosti rôznych koncentrácií a foriem humínových látok : [Growth of beneficial bacteria in the presence of different concentration and forms of humic substances] In: HYGIENA ALIMENTORUM. HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník abstraktov prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-786-9, s. 76.
2023 V2 RATVAJ, Marek - FAIXOVÁ, Dominika - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - HRČKOVÁ, Gabriela - CHOMOVÁ, Natália - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Silybín vykazuje cytotoxické, antiproliferatívne a protizápalové účinky na nádorové bunky, pri zachovaní životnosti a proliferácie zdravých intestinálnych buniek : [Silybin shows cytotoxic, antiproliferative, and antiinflammatory activities in the cancer cell line while retaining viability and proliferation in normal intestinal cells] In: HYGIENA ALIMENTORUM. HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník abstraktov prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-786-9, s. 85.
2023 V2 MUDROŇOVÁ, Dagmar - KORÉNEKOVÁ, Beáta - BÍLIKOVÁ, Katarína - TOPORČÁK, Juraj - KUZYŠINOVÁ, Katarína - RATVAJ, Marek - CHOMOVÁ, Natália - MOSKÁĽOVÁ, Lenka. Vplyv aplikácie probiotických baktérií na peľovom nosiči včelám medonosným na kvalitu medu : [The effect of the application of probiotic bacteria on the pollen carrier to honey bees on the quality of honey] In: HYGIENA ALIMENTORUM. HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník abstraktov prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-786-9, s. 77.
2023 V2 KUBICOVÁ, Lucia - MAKIŠ, Andrej - RATVAJ, Marek - BARTKOVSKÝ, Martin - MARCINČÁK, Slavomír - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Vplyv polynenasýtených mastných kyselín a ich kombinácie s humínovými látkami na imunitnú odpoveď brojlerov : [Influence of polyunsatured fatty acids and their combina with humic substances on the immune response of broilers] In: ŠVOČ. Študentská vedecká konferencia - ŠVOČ : Zborník abstraktov zo 65. ročníka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-785-2, s. 63-64.
Počet záznamov v databáze: 31
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 4
Skip to content