doc. MVDr. Natália Kovalkovičová, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2019 ADF KOŽÁROVÁ, Michaela - KOVALKOVIČOVÁ, Natália - KOŽÁROVÁ, Ivona. Analýza prítomnosti vybraných fluorochinolónových antibakteriálnych látok vo vode : [Analysis of the presence of selected fluoroquinolone antibacterial substances in water] In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2019. ISSN 2585-9609, Roč. 1, č. 1 (2019), s. 45-57.
2017 BAA ŠUTIAKOVÁ, Irena - KOVALKOVIČOVÁ, Natália. Pyrethroid insecticide deltamethrin: And its influence on LDH of animals and bioenvironment. Rec. 1. vyd. Saarbrücken : LAP LAMBERT, 2017. ISBN 978-3-330-02136-5, 97 s.
2015 ACB ONDREJKOVÁ, Anna - SUPUKA, Peter - BEDNARČÍKOVÁ, Lucia - FIK, Martin - HROMADA, Rudolf - KOČIŠOVÁ, Alica - KORYTÁR, Ľuboš - KOVALKOVIČOVÁ, Natália - MACÁK, Vladimír - MAŽENSKÝ, Dávid - ONDREJKA, Róbert - ONDRUŠKA, Ľubomír - PARKÁNYI, Vladimír - RAFAY, Ján - SOPKOVÁ, Drahomíra - SUPUKOVÁ, Anna - SUPUKA, Miloš - TAKÁČOVÁ, Daniela - TUREK, Peter - ŽIVČÁK, Jozef. Choroby a chov králikov. Rec. Eva Čonková, Darina Pospíšilová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-479-0, 488 s.
2015 AEC KOVALKOVIČOVÁ, Natália - PISTL, Juraj - POLLÁKOVÁ, Jana - CSANK, Tomáš - LEGÁTH, Jaroslav. Effect of chlorpyrifos on proliferative activity of various cell cultures. In: Chlorpyrifos : CAITLIN, Mayes. Toxicological Properties, Uses and Effects on Human Health and the Environment. 1. vyd. New York : Nova Science Publisher, 2015. ISBN 978-1-63482-111-7, s. 39-86.
2015 AEC PISTL, Juraj - KOVALKOVIČOVÁ, Natália - CSANK, Tomáš - LEGÁTH, Jaroslav. Insecticides and the immune system (A Review). In: Insecticides : JAIME, Montgomery. Occurrence, global threats and ecological impact. 1. vyd. New York : Nova Science Publisher, 2015. ISBN 978-1-63483-475-9, s. 1-75.
2015 AED TOROPILOVÁ, Denisa - TOROPILA, Michal - TOMKO, Martin - KOVALKOVIČOVÁ, Natália - TAKÁČ, Ladislav. Intoxikácie magickými hubami a ich vplyv na ľudský organizmus. In: Životné podmienky a zdravie : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2015. ISBN 978-80-7159-221-1, s. 404-409.
2015 AED KOVALKOVIČOVÁ, Natália - ŠUTIAKOVÁ, Irena - PISTL, Juraj - HRUŠKOVÁ, Tatiana. Zdravotné riziko insekticídu deltametrínu. In: Životné podmienky a zdravie : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2015. ISBN 978-80-7159-221-1, s. 400-403.
2014 ADC ŠUTIAKOVÁ, Irena - KOVALKOVIČOVÁ, Natália - ŠUTIAK, Václav. Micronucleus assay in bovine lymphocytes after exposure to bisphenol A in vitro. In: In Vitro Cellular & Developmental Biology - Animal. 2014. ISSN 1071-2690, Vol. 50, č. 6(2014), s. 502-506.
(2014: 1.145 - IF, 60 - H-index, 0.193 - IF 5y, 0.549 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2014 AED KOVALKOVIČOVÁ, Natália - PISTL, Juraj - ŠUTIAKOVÁ, Irena. Incidencia akútnych otráv pesticídmi u ľudí a zvierat : [Incidence of acute pesticide poisonings in humans and animals] In: Životné podmienky a zdravie : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2014. ISBN 978-80-7159-216-7, s. 369-374.
2014 AFD ŠUTIAKOVÁ, Irena - KOVALKOVIČOVÁ, Natália - SOPKOVÁ, Drahomíra - KRAVCOVÁ, Zuzana. Evaluation of ovine LDH activity after exposure to deltamethrin in vitro. In: Priemyselná toxikológia 2014, 18. - 20. jún 2014, Svit : Zborník príspevkov z 34. medzinárodného vedeckého sympózia. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2014. ISBN 978-80-227-4181-1, s. 203-208.
Počet záznamov v databáze: 222
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 23
Skip to content