Názov: Biological effects of zinc oxide nanoparticles on plants : [Biologické účinky nanočastíc oxidu zinočnatého na rastliny]
Zápis: BALLOVÁ, Ľudmila - BABULA, Petr. Biological effects of zinc oxide nanoparticles on plants : [Biologické účinky nanočastíc oxidu zinočnatého na rastliny] In: Aktualni pytannja zberežennja zdorovja ljudini, 11-12 kvitnja 2014, Kvitka Poloniny, Ukrajina : 1. vyd. Užhorod : Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2014. ISBN 978-611-010624-5, s. 14-19.
Rok vydania: 2014
Kategória: AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Autori:BALLOVÁ Ľudmila90 %
BABULA Petr10 %
Autori vydania:GANIČ O.M., GANIČ T.M.
Vydanie: Aktualni pytannja zberežennja zdorovja ljudini, 11-12 kvitnja 2014, Kvitka Poloniny, Ukrajina
Actual problems of maintaining human health
Materiali mižnarodnoi miždyscyplinarnoi naukovo-proktyčnoi konferencii
S. 14-19
Vydavateľ: Užgorodskij nacionaľnij universitet
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Užhorod
Krajina vydania: Ukrajina
ISBN:978-611-010624-5
Oblasť výskumu: 180 - Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy
Jazyk: anglický
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0021949-Biological-effects-of-zinc-oxide-nanoparticles-on-plants/
Skip to content