Názov: Vitamín K.
Zápis: FEDOROVÁ, Monika - PISTL, Juraj. Vitamín K. In: Lekárnické listy. 2015. ISSN 1335-5821, Roč. 17, č. 3(2015), s. 16-17.
Rok vydania: 2015
Kategória: BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Autori:FEDOROVÁ Monika50 %
PISTL Juraj50 %
Vydanie: Lekárnické listy
Roč. 17, č. 3(2015), s. 16-17
Krajina vydania: Slovensko
ISSN:1335-5821
Oblasť výskumu: 180 - Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0022077-Vitamin-K/
Skip to content