Názov: Results of parasitological examination of fecal samples from the brown bear (Ursus arctos) in Slovakia.
Zápis: MAJOR, Peter - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - MOLNÁR, Ladislav - KOTTFEROVÁ, Lucia - KUZYŠINOVÁ, Katarína. Results of parasitological examination of fecal samples from the brown bear (Ursus arctos) in Slovakia. In: MVÁÁT. Vad- és egzotikus állatok szaporodásbiológiája, állatkerti tenyészprogramok: Fiatal- és növendék állatok betegségei, Budapest, március 27-29 2015. 1. vyd. Budapest : MVÁÁT, 2015. ISBN 978-615-5392-06-1, s. 79.
Rok vydania: 2015
Kategória: AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Autori:MAJOR Peter60 %
KÖNIGOVÁ Alžbeta10 %
MOLNÁR Ladislav10 %
KOTTFEROVÁ Lucia10 %
KUZYŠINOVÁ Katarína10 %
Autori vydania:MOLNÁR Viktor, KERTÉSZ Péter
Vydanie: Vad- és egzotikus állatok szaporodásbiológiája, állatkerti tenyészprogramok: Fiatal- és növendék állatok betegségei, Budapest, március 27-29 2015
Reproductive biology of wild and ZOO animals, conservation breeding programs: Diseases of young and growing animals
S. 79
Vydavateľ: MVÁÁT
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Budapest
Krajina vydania: Maďarsko
ISBN:978-615-5392-06-1
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: anglický
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0022240-Results-of-parasitological-examination-of-fecal-samples-from-the-brown-bear-Ursus-arctos-in-Slovak/
Skip to content