Názov: Medicinal Herbs in Folk Medicine and Magic from Slovak Region Kysuce versus Their Current Usage.
Zápis: EFTIMOVÁ, Jarmila - CIBEREJ, Juraj - STOPKOVÁ, Jana. Medicinal Herbs in Folk Medicine and Magic from Slovak Region Kysuce versus Their Current Usage. In: American Journal of Ethnomedicine. 2015. ISSN 2348-9502, Vol. 2, č. 1(2015), s. 68-78.
Rok vydania: 2015
Kategória: ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Autori:EFTIMOVÁ Jarmila80 %
CIBEREJ Juraj10 %
STOPKOVÁ Jana10 %
Vydanie: American Journal of Ethnomedicine
Vol. 2, č. 1(2015), s. 68-78
Krajina vydania: Slovensko
ISSN:2348-9502
Oblasť výskumu: 180 - Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy
Jazyk: anglický
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0022443-Medicinal-Herbs-in-Folk-Medicine-and-Magic-from-Slovak-Region-Kysuce-versus-Their-Current-Usage/
Skip to content