Názov: The effect of natural additives and Lactobacillus plantarum on intestinal metabolism in gnotobiotic piglets after infection by Escherichia coli.
Zápis: POPPER, Miroslav - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - NEMCOVÁ, Radomíra - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar. The effect of natural additives and Lactobacillus plantarum on intestinal metabolism in gnotobiotic piglets after infection by Escherichia coli. In: Microbiology, Immunology & Allergy. Microbiology, Immunology & Allergy, 24 – 26 May 2015, Bielawa, Poland : 2nd Polish-Czech Probiotics Conference. 1. vyd. Wroclaw : Institute of Immunology and Experimental Therapy Polish Academy of Science, 2015. ISBN 978-83-928488-4-4, s. 54.
Rok vydania: 2015
Kategória: AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Autori:POPPER Miroslav20 %
GANCARČÍKOVÁ Soňa20 %
NEMCOVÁ Radomíra15 %
SCIRANKOVÁ Ľuboslava15 %
KOŠČOVÁ Jana15 %
MUDROŇOVÁ Dagmar15 %
Autori vydania:GAMIAN Andrzej, GORSKA Sabina, SASINKOVA Pavla
Vydanie: Microbiology, Immunology & Allergy, 24 – 26 May 2015, Bielawa, Poland
2nd Polish-Czech Probiotics Conference
S. 54
Vydavateľ: Institute of Immunology and Experimental Therapy Polish Academy of Science
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Wroclaw
Krajina vydania: Poľsko
ISBN:978-83-928488-4-4
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: anglický
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0022474-The-effect-of-natural-additives-and-Lactobacillus-plantarum-on-intestinal-metabolism-in-gnotobiotic/
Skip to content