Názov: Postnatálna neurogenéza: Nezrelé tkanivo v zrelom mozgu : [Postnatal neurogenesis: immature tissue in the mature brain]
Zápis: RAČEKOVÁ, Enikö - FABIANOVÁ, Kamila - CIGÁNKOVÁ, Viera - RAČEK, Adam - ANGELIDIS, Andreas - MARTONČÍKOVÁ, Marcela. Postnatálna neurogenéza: Nezrelé tkanivo v zrelom mozgu : [Postnatal neurogenesis: immature tissue in the mature brain] In: Biologická psychiatrie : konferencia. Psychiatrie. Praha : Tigis, 2015. ISSN 1211-7579, Roč. 19, suppl. 2(2015), s. 27-28.
Rok vydania: 2015
Kategória: AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Autori:RAČEKOVÁ Enikö30 %
FABIANOVÁ Kamila10 %
CIGÁNKOVÁ Viera20 %
RAČEK Adam10 %
ANGELIDIS Andreas10 %
MARTONČÍKOVÁ Marcela20 %
Vydanie: Psychiatrie
Roč. 19, suppl. 2(2015), s. 27-28
Vydavateľ: Tigis
Miesto vydania: Praha
Krajina vydania: Česká republika
ISSN:1211-7579
Oblasť výskumu: 180 - Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy
Scientometria: 9 - H-index, 0.125 - SJR, Q4 - SJR Best Q
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0022565-Postnatalna-neurogeneza-Nezrele-tkanivo-v-zrelom-mozgu/
Skip to content