Názov: Effect of chlorpyrifos on proliferative activity of various cell cultures.
Zápis: KOVALKOVIČOVÁ, Natália - PISTL, Juraj - POLLÁKOVÁ, Jana - CSANK, Tomáš - LEGÁTH, Jaroslav. Effect of chlorpyrifos on proliferative activity of various cell cultures. In: Chlorpyrifos : CAITLIN, Mayes. Toxicological Properties, Uses and Effects on Human Health and the Environment. 1. vyd. New York : Nova Science Publisher, 2015. ISBN 978-1-63482-111-7, s. 39-86.
Rok vydania: 2015
Kategória: AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Autori:KOVALKOVIČOVÁ Natália40 %
PISTL Juraj35 %
POLLÁKOVÁ Jana10 %
CSANK Tomáš10 %
LEGÁTH Jaroslav5 %
Autori vydania:MAYES Caitlin
Vydanie: Chlorpyrifos
Toxicological Properties, Uses and Effects on Human Health and the Environment
S. 39-86
Vydavateľ: Nova Science Publisher
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: New York
Krajina vydania: Spojené štáty americké
ISBN:978-1-63482-111-7
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
100 - Environmentalistika a ekológia
Jazyk: anglický
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0022688-Effect-of-chlorpyrifos-on-proliferative-activity-of-various-cell-cultures/
Poznámka: zmenená kategória z ABC na AEC na návrh CVTI
Ohlasy:
2019: [1] WALTER, Piotr - PEPŁOWSKI, Andrzej - GÓRSKI, Łukasz - JANCZAK, Daniel - JAKUBOWSKA, Małgorzata. Disposable, acetylcholinesterase-coated, screen-printed carbon electrodes for the determination of organophosphorus pesticides. In Microelectronics International. ISSN 13565362, 2019-07-01, 36, 3, pp. 120-126. [Scopus]
Skip to content