Názov: Exopeptidase activities in different stages of Musca domestica after electrophoretic separation by SDS-PAGE.
Zápis: KOSTECKÁ, Zuzana - JALČ, Patrik - KOČIŠOVÁ, Alica - HEINOVÁ, Dagmar. Exopeptidase activities in different stages of Musca domestica after electrophoretic separation by SDS-PAGE. In: SSB. Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2015, June 30-July 3, 2015, Košice, Slovakia : Book of Contributions: 9th International Conference. 1. vyd. Košice : ÚEF SAV, 2015. ISBN 978-80-89656-08-0, s. 132-133.
Rok vydania: 2015
Kategória: AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Autori:KOSTECKÁ Zuzana30 %
JALČ Patrik20 %
KOČIŠOVÁ Alica25 %
HEINOVÁ Dagmar25 %
Autori vydania:BÁGEĽOVÁ Jaroslava, FEDUNOVÁ Diana, GAŽOVÁ Zuzana, DUDÁŠ Marek, SEDLÁK Erik
Vydanie: Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2015, June 30-July 3, 2015, Košice, Slovakia
Book of Contributions: 9th International Conference
S. 132-133
Vydavateľ: ÚEF SAV
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-89656-08-0
Oblasť výskumu: 120 - Chémia, chemická technológia a biotechnológie
200 - Veterinárske vedy
Jazyk: anglický
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0022706-Exopeptidase-activities-in-different-stages-of-Musca-domestica-after-electrophoretic-separation-by-S/
Skip to content