Názov: IX International symposium on wild fauna, Košice, September 15-19 2015.
Zápis: IX International symposium on wild fauna, Košice, September 15-19 2015. Ed. Alica Kočišová, Marián Prokeš ; rec. Peter Lazar, Martin Tomko. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-471-4, CD-ROM, 162 s.
Rok vydania: 2015
Kategória: FAI - Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)
Autori:KOČIŠOVÁ Alica50 %
PROKEŠ Marián50 %
Recenzenti: Peter Lazár, Martin Tomko.
Podiel UVLF: 100 %
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-471-4
Rozsah: CD-ROM, 162 s.
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: anglický
Skip to content