Názov: Sú individuálne zdroje vody potenciálnym nebezpečenstvom pre konzumenta?.
Zápis: HRUŠKOVÁ, Tatiana - BUJDOŠOVÁ, Zuzana - SASÁKOVÁ, Naďa. Sú individuálne zdroje vody potenciálnym nebezpečenstvom pre konzumenta?. In: Životné podmienky a podmienky : XXIII. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nový Smokovec, 21.-23. septembra 2015. 1. vyd. Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2015. s. 1.
Rok vydania: 2015
Kategória: AFL - Postery z domácich konferencií
Autori:HRUŠKOVÁ Tatiana40 %
BUJDOŠOVÁ Zuzana40 %
SASÁKOVÁ Naďa20 %
Vydanie: Životné podmienky a podmienky
XXIII. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nový Smokovec, 21.-23. septembra 2015
S. 1
Vydavateľ: Úrad verejného zdravotníctva SR
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Bratislava
Krajina vydania: Slovensko
Oblasť výskumu: 180 - Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0023210-Su-individualne-zdroje-vody-potencialnym-nebezpecenstvom-pre-konzumenta/
Skip to content