Názov: Comparative anatomy for joint degree: Bachelor in animal science.
Zápis: MAŽENSKÝ, Dávid - FLEŠÁROVÁ, Slávka. Comparative anatomy for joint degree: Bachelor in animal science. Rec. Ľudovít Lenhardt, Katarína Holovská. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-477-6, 196 s.
Rok vydania: 2015
Kategória: ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Autori:MAŽENSKÝ Dávid50 %
FLEŠÁROVÁ Slávka50 %
Recenzenti: Ľudovít Lenhardt, Katarína Holovská.
Podiel UVLF: 100 %
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-477-6
Rozsah: 196 s.
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: anglický
Skip to content