Názov: Rezistencia voči antibiotikám u koaguláza pozitívnych stafylokokov izolovaných z ovčieho mlieka v regióne východného Slovenska : [Resistance to antibiotics in coagulase-positive staphylococci isolated from sheep's milk in eastern Slovakia]
Zápis: VASIĽ, Milan - ELEČKO, Juraj - FARKAŠOVÁ, Zuzana - ZIGO, František. Rezistencia voči antibiotikám u koaguláza pozitívnych stafylokokov izolovaných z ovčieho mlieka v regióne východného Slovenska : [Resistance to antibiotics in coagulase-positive staphylococci isolated from sheep's milk in eastern Slovakia] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : Zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči. 1. vyd. Nitra : SPU, 2017. ISBN 978-80-552-1649-2, CD-ROM, s. 189-194.
Rok vydania: 2017
Kategória: AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Autori:VASIĽ Milan55 %
ELEČKO Juraj15 %
FARKAŠOVÁ Zuzana15 %
ZIGO František15 %
Autori vydania:ANGELOVIČOVÁ Mária, GOLIAN Jozef
Vydanie: Bezpečnosť a kontrola potravín
Zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči
CD-ROM, S. 189-194
Vydavateľ: SPU
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Nitra
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-552-1649-2
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0026874-Rezistencia-voci-antibiotikam-u-koagulaza-pozitivnych-stafylokokov-izolovanych-z-ovcieho-mlieka-v-re/
Skip to content