Názov: Nutraceutical potential of fungal solid-state fermented bioproducts.
Zápis: KLEMPOVÁ, Tatiana - SLANÝ, Ondrej - RUSNÁK, Matej - CIBULKOVÁ, Zuzana - MARCINČÁK, Slavomír - ČERTÍK, Milan. Nutraceutical potential of fungal solid-state fermented bioproducts. In: 13th International Symposium on Biocatalysis and Biotechnology, October 17-20 2017, Taichung, Taiwan. 1. vyd. Taichung : National Chung Hsing University, 2017. ISBN 978-986-05-3135-0, s. 46.
Rok vydania: 2017
Kategória: AFE - Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Autori:KLEMPOVÁ Tatiana30 %
SLANÝ Ondrej15 %
RUSNÁK Matej10 %
CIBULKOVÁ Zuzana15 %
MARCINČÁK Slavomír10 %
ČERTÍK Milan20 %
Vydanie: 13th International Symposium on Biocatalysis and Biotechnology, October 17-20 2017, Taichung, Taiwan
S. 46
Vydavateľ: National Chung Hsing University
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Taichung
Krajina vydania: Taiwan
ISBN:978-986-05-3135-0
Oblasť výskumu: 120 - Chémia, chemická technológia a biotechnológie
Jazyk: anglický
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0028955-Nutraceutical-potential-of-fungal-solidstate-fermented-bioproducts/
Skip to content