Názov: Is it possible to eliminate source of Campylobacteriosis by using probiotics? : [Je možné eliminovať zdroj kampylobakteriózy použitím probiotík?]
Zápis: HERICH, Róbert - ŠEFCOVÁ, Miroslava Anna - KARAFFOVÁ, Viera - LEVKUT, Mikuláš. Is it possible to eliminate source of Campylobacteriosis by using probiotics? : [Je možné eliminovať zdroj kampylobakteriózy použitím probiotík?] In: Journal of Clinical Gastroenterology. 2018. ISSN 0192-0790, Vol. 52, suppl.1(2018), s. 103.
(2018: 2.724 - IF, 110 - H-index, 3.131 - IF 5y, 1.221 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
Rok vydania: 2018
Kategória: AEM - Abstrakty vedeckých prác v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Autori:HERICH Róbert70 %
ŠEFCOVÁ Miroslava Anna10 %
KARAFFOVÁ Viera10 %
LEVKUT Mikuláš10 %
Vydanie: Journal of Clinical Gastroenterology
Vol. 52, suppl.1(2018), s. 103
Krajina vydania: Taliansko
ISSN:0192-0790
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Scientometria: 2018: 2.724 - IF, 110 - H-index, 3.131 - IF 5y, 1.221 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q
Jazyk: anglický
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0030916-Is-it-possible-to-eliminate-source-of-Campylobacteriosis-by-using-probiotics/
Skip to content