Názov: Vplyv mikrovlnného žiarenia na ultraštruktúru semenníkov prenatálne ožarovaných potkanov semenníkov prenatálne ožarovaných potkanov : [Impact of microwave radiation on the testicular ultrastructure of prenatally exposed rats]
Zápis: ANDRAŠKOVÁ, Sandra - ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína - TVRDÁ, Eva - RAČEKOVÁ, Enikö. Vplyv mikrovlnného žiarenia na ultraštruktúru semenníkov prenatálne ožarovaných potkanov semenníkov prenatálne ožarovaných potkanov : [Impact of microwave radiation on the testicular ultrastructure of prenatally exposed rats] In: 24. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác: Enviromentálna záťaž a jej vplyv na zdravie ľudí a zvierat. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-8077-705-0, online, s. 15-17.
Rok vydania: 2021
Kategória: AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Autori:ANDRAŠKOVÁ Sandra50 %
ALMÁŠIOVÁ Viera20 %
HOLOVSKÁ Katarína20 %
TVRDÁ Eva5 %
RAČEKOVÁ Enikö5 %
Autori vydania:HOLOVSKÁ Katarína, ALMÁŠIOVÁ Viera, PETROVOVÁ Eva
Vydanie: 24. Košický morfologický deň
Zborník vedeckých prác: Enviromentálna záťaž a jej vplyv na zdravie ľudí a zvierat
online, S. 15-17
Vydavateľ: UVLF v Košiciach
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-705-0
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
Skip to content