Názov: Honey Bee Pathology : Handbook for students of General veterinary medicine study branch graduate.
Zápis: TOPORČÁK, Juraj - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KUZYŠINOVÁ, Katarína. Honey Bee Pathology : Handbook for students of General veterinary medicine study branch graduate. Rec. Rastislav Sabo, Peter Košuth. 2. dopl. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-8077-715-9, 92 s. [4,6AH]
Rok vydania: 2021
Kategória: ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Autori:TOPORČÁK Juraj60 %
MUDROŇOVÁ Dagmar22 %
KUZYŠINOVÁ Katarína18 %
Recenzenti: Rastislav Sabo, Peter Košuth.
Podiel UVLF: 100 %
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 2. dopl. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-8077-715-9
Rozsah: 92 s. [4,6AH]
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: anglický
Skip to content