Názov: Occurrence and prevention of mastitis in dairy farms situated in marginal regions.
Zápis: ZIGO, František - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - PECKA-KIEŁB, Ewa - KISS, David Sandor. Occurrence and prevention of mastitis in dairy farms situated in marginal regions. Rec. 1. vyd. Kišiňov : Eliva Press, 2022. ISBN 978-1-63648-636-9, 141 s. [6,7 AH]
Rok vydania: 2022
Kategória: O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
Typ výstupu: KNP - knižná publikácia
Autori:ZIGO František81 %
ONDRAŠOVIČOVÁ Silvia11 %
PECKA-KIEŁB Ewa5 %
KISS David Sandor3 %
Vydavateľ: Eliva Press
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Kišiňov
Krajina vydania: Moldavsko
ISBN:978-1-63648-636-9
Rozsah: 141 s. [6,7 AH]
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: anglický
Skip to content