Názov: Mastitídy u oviec a kôz.
Zápis: KOVÁČ, Gabriel - ZIGO, František - FARKAŠOVÁ, Zuzana - KOVÁČ, Martin - VOZÁR, Tibor. Mastitídy u oviec a kôz. In: Agroporadenstvo. 2022, s. [1-9]. . Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://agroporadenstvo.sk/index.php?pl=114&article=2753>.
Rok vydania: 2022
Kategória: I3 - Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu
Typ výstupu: OCH - hlavný článok
Autori:KOVÁČ Gabriel35 %
ZIGO František35 %
FARKAŠOVÁ Zuzana20 %
KOVÁČ Martin5 %
VOZÁR Tibor5 %
Vydanie: Agroporadenstvo. 2022, s. [1-9]
Krajina vydania: Slovensko
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: slovenský
URL: https://agroporadenstvo.sk/index.php?pl=114&article=2753
Poznámka: Popis urobený: 18.1.2023
Skip to content