Názov: Vplyv Lactobacillus reuteri B1/1 (Limosilactobacillus reuteri) na vybrané parametre integrity čreva na CLAB bunkovej línii.
Zápis: HUDEC, Erik - KARAFFOVÁ, Viera - TELEKY, Jana - PINTARIČ, Máša - LANGERHOLC, Tomaž - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Vplyv Lactobacillus reuteri B1/1 (Limosilactobacillus reuteri) na vybrané parametre integrity čreva na CLAB bunkovej línii. In: Sborník přednášek 17. Sympozia Společnosti pro probiotika a prebiotika : 1. vyd. Praha : ČZU, 2023. ISBN 978-80-213-3262-1, online, s. 17.
Rok vydania: 2023
Kategória: O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
Typ výstupu: ABP - abstrakt z podujatia
Autori:HUDEC Erik27 %
KARAFFOVÁ Viera27 %
TELEKY Jana21 %
PINTARIČ Máša5 %
LANGERHOLC Tomaž5 %
MUDROŇOVÁ Dagmar15 %
Autori vydania:MUSILOVÁ Šárka, KOZÁKOVÁ Hana, VLKOVÁ Eva
Vydanie: Sborník přednášek 17. Sympozia Společnosti pro probiotika a prebiotika
online, S. 17
Vydavateľ: ČZU
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Praha
Krajina vydania: Česká republika
ISBN:978-80-213-3262-1
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: slovenský
URL: https://probiotika-prebiotika.cz/wp-content/uploads//06/Sbornik-SPP-17-sympozium_20_3.pdf2019
Skip to content