Názov: The effects of humic acids on the early developmental stages of African cichlids during artificial breeding.
Zápis: ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - ZIGO, František - GOGOĽA, Július - LACKOVÁ, Zuzana - FARKAŠOVÁ, Zuzana - ARVAIOVÁ, Juliana - ALMÁŠIOVÁ, Viera - REHAN, Ibrahim F.. The effects of humic acids on the early developmental stages of African cichlids during artificial breeding. In: Life. 2023. ISSN 2075-1729, Vol. 13, no. 5 (2023), art. no. 1071, p. [1-9]
(2021: 3.253 - IF, 40 - H-index, 0.588 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
Rok vydania: 2023
Kategória: V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
Typ výstupu: CLA - článok
Autori:ONDRAŠOVIČOVÁ Silvia25 %
ZIGO František25 %
GOGOĽA Július5 %
LACKOVÁ Zuzana10 %
FARKAŠOVÁ Zuzana10 %
ARVAIOVÁ Juliana10 %
ALMÁŠIOVÁ Viera10 %
REHAN Ibrahim F.5 %
Vydanie: Life
Vol. 13, no. 5 (2023), art. no. 1071, p. [1-9]
Krajina vydania: Švajčiarsko
ISSN:2075-1729
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Scientometria: 2021: 3.253 - IF, 40 - H-index, 0.588 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q
Jazyk: anglický
URL: https://www.mdpi.com/2075-1729/13/5/1071
Skip to content