Názov: Comparison of imaging methods and population pattern in dogs with spinal diseases in three periods between 2005 and 2022: A retrospective study.
Zápis: FUCHS, Jakub - DOMANIŽA, Michal - KURICOVÁ, Mária - LIPTÁK, Tomáš - LEDECKÝ, Valent. Comparison of imaging methods and population pattern in dogs with spinal diseases in three periods between 2005 and 2022: A retrospective study. In: Veterinary sciences. 2023. ISSN 2306-7381, Vol. 10, no. 5 (2023), art. no. 359, p. [1-18]
(2021: 2.518 - IF, 19 - H-index, 0.520 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
Rok vydania: 2023
Kategória: V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
Typ výstupu: CLA - článok
Autori:FUCHS Jakub10 %
DOMANIŽA Michal5 %
KURICOVÁ Mária40 %
LIPTÁK Tomáš40 %
LEDECKÝ Valent5 %
Vydanie: Veterinary sciences
Vol. 10, no. 5 (2023), art. no. 359, p. [1-18]
Krajina vydania: Švajčiarsko
ISSN:2306-7381
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Scientometria: 2021: 2.518 - IF, 19 - H-index, 0.520 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q
Jazyk: anglický
URL: https://www.mdpi.com/2306-7381/10/5/359
Skip to content