Názov: Vplyv mastitíd na zloženie a hladiny mastných kyselín v kravskom mlieku : [The effect of mastitis on the composition and levels of fatty acids in cow´s milk]
Zápis: FARKAŠOVÁ, Zuzana - LACKOVÁ, Zuzana - ZIGO, František - BARTÁKOVÁ, Klára - VARGOVÁ, Mária - ARVAIOVÁ, Juliana - HALÁS, Šimon. Vplyv mastitíd na zloženie a hladiny mastných kyselín v kravskom mlieku : [The effect of mastitis on the composition and levels of fatty acids in cow´s milk] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 242-250.
Rok vydania: 2023
Kategória: V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
Typ výstupu: PRP - príspevok z podujatia
Autori:FARKAŠOVÁ Zuzana55 %
LACKOVÁ Zuzana10 %
ZIGO František10 %
BARTÁKOVÁ Klára5 %
VARGOVÁ Mária10 %
ARVAIOVÁ Juliana5 %
HALÁS Šimon5 %
Autori vydania:BODNÁROVÁ Libuša, VAŠKOVÁ Janka, LOVAYOVÁ Viera
Vydanie: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy
Proceedings of lectures and posters: Safety and quality of milk and plant commodities - current issues and trends
Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií
USB kľúč, S. 242-250
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-787-6
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: slovenský
Skip to content