Názov: Effect of supplementation Origanum Majorana powder to Pigeon diets on antioxidant status, performance and blood hematology.
Zápis: AMER, Hala Y. - HASSAN, Rasha I.M. - MUSTAFA, Fatma El-Zahraa A. - EL-SHOUKARY, Ramadan D. - FARKAŠOVÁ, Zuzana - ZIGO, František - VÝROSTKOVÁ, Jana - REHAN, Ibrahim F.. Effect of supplementation Origanum Majorana powder to Pigeon diets on antioxidant status, performance and blood hematology. In: International Journal of Avian and Wildlife Biology. 2023. ISSN 2574-9862, Vol. 7, no. 2 (2023), p. 86-90.
Rok vydania: 2023
Kategória: V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
Typ výstupu: CLA - článok
Autori:AMER Hala Y.5 %
HASSAN Rasha I.M.2 %
MUSTAFA Fatma El-Zahraa A.2 %
EL-SHOUKARY Ramadan D.2 %
FARKAŠOVÁ Zuzana37 %
ZIGO František37 %
VÝROSTKOVÁ Jana10 %
REHAN Ibrahim F.5 %
Vydanie: International Journal of Avian and Wildlife Biology
Vol. 7, no. 2 (2023), p. 86-90
Krajina vydania: Spojené štáty americké
ISSN:2574-9862
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: anglický
URL: https://medcraveonline.com/IJAWB/IJAWB-07-00195.pdf
Skip to content