Rok Kategória
Publikácia
2019 AEC BOMBA, Alojz - NEMCOVÁ, Radomíra - STROJNÝ, Ladislav - MUDROŇOVÁ, Dagmar. The Use of Probiotics in Nutrition and Disease Prevention in Farm Animals : [The Use of Probiotics in Nutrition and Disease Prevention in Farm Animals] In: Lactic Acid Bacteria : ED, Arthur C Ouwehand - SEPPO, Salminen - GABRIEL, Vinderola - ATTE, von Wright. Microbiological and Functional Aspects. 5. vyd. Boca Raton : CRC Press, 2019. ISBN 978-0-8153-6648-5, s. 579-607 [3,59AH]
2019 AEC KOLENIČOVÁ, Simona - SCHWARZBACHEROVÁ, Viera - HOLEČKOVÁ, Beáta - GALDÍKOVÁ, Martina. Comet assay: A suitable method for in vitro genotoxicity assessment using animal lymphocytes : [Kométová analýza: Vhodný spôsob stanovenia genotoxicity in vitro použitím živočíšnych lymfocytov] In: A Closer Look at the Comet Assay. ISBN 978-1-53611-028-9, s. 105-141.
2019 AEC VARGOVÁ, Mária - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - HROMADA, Rudolf - CIMBOLÁKOVÁ, Iveta - UHER, Ivan - PAPAJOVÁ, Ingrid - KORIM, Peter. Sanitation and the Environment. In: Environmental Factors Affecting Human Health. ISBN 978-1-78985-528-9, online, s. 1-21.
2019 AEC KAČÍROVÁ, Jana - MAĎAR, Marián - ŠTRKOLCOVÁ, Gabriela - MAĎARI, Aladár - NEMCOVÁ, Radomíra. Dental Biofilm as Etiological Agent of Canine Periodontal Disease : [Zubný biofilm ako etiologický agens parodontálnych ochorení psov] In: Bacterial Biofilms. ISBN 978-1-78985-900-3, online, s. 1-16 [1,34AH]
2019 AEC STAŠKOVÁ, Andrea - NEMCOVÁ, Radomíra - LAUKO, Stanislav - JENČA, Andrej. Oral Microbiota from the Stomatology Perspective : [Orálna mikrobiota z hľadiska stomatológie] In: Bacterial Biofilms. ISBN 978-1-78985-900-3, online, s. 1-21 [1,74AH]
2019 AEC MAĎAR, Marián - KAČÍROVÁ, Jana - STYKOVÁ, Eva - MAĎAROVÁ, Michaela - NEMCOVÁ, Radomíra. Methods for Searching of Potential Beneficial Bacteria and Their Products in Dental Biofilm : [Metódy pre hľadanie potenciálnych prospešných baktérií a ich produktov] In: Bacterial Biofilms. ISBN 978-1-78985-900-3, online, s. 1-17 [1,36AH]
2019 AEC CIMBOLÁKOVÁ, Iveta - UHER, Ivan - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - VARGOVÁ, Mária - KIMÁKOVÁ, Tatiana. Heavy Metals and the Environment : [Heavy Metals and the Environment] In: Environmental Factors Affecting Human Health. ISBN 978-1-78985-528-9, online, s. 1-30.
Počet záznamov v databáze: 7
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 1
Skip to content