Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
07/2018 2018 2019 Sledovanie letality a morfologických odchýlok u Artemia franciscana pôsobením pesticídu imidakloprid IGA Špalková Michaela
04/2018 2018 2019 Štúdium anaplazmózy v chovoch koní vo vybratých lokalitách na Slovensku IGA Drážovská Monika
06/2018 2018 2019 Ovplyvnenie regeneračnej kapacity nervového tkaniva v in vitro podmienkach prostredníctvom produktov dospelých kmeňových buniek IGA Humeník Filip
Počet záznamov v databáze: 3
Strana 1 z 1
Skip to content