Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
12/2020 2020 2021 Sledovanie vplyvu silybínu a dračej krvi na vybrané imunologické parametre v in vitro podmienkach IGA Faixová Dominika
03/2020 2020 2021 Úloha vtáčích rezervoárov v cirkulácii kliešťami prenášaných arbovírusov so zoonotickým potenciálom IGA Loziaková Peňazziová Katarína
Počet záznamov v databáze: 2
Strana 1 z 1
Skip to content