Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
1/0176/16 2016 2018 Genotoxické a cytotoxické účinky neonikotinoidových insekticídov VEGA Dianovský, prof. MVDr., PhD. Ján
1/0103/16 2016 2018 Brasinín a jeho deriváty ako potenciálne protinádorové liečivá VEGA Pirník Zdenko
1/0046/16 2016 2018 CAM-alternatívny zvierací model pre štúdium biomateriálov VEGA Petrovová Eva
1/0358/16 2016 2018 Modulácia črevnej mikrobiocenózy a imunitnej odpovede včiel medonosných pomocou probiotických laktobacilov v novej aplikačnej forme VEGA Mudroňová Dagmar
1/0018/16 2016 2019 Molekulové mechanizmy antiproliferatívneho účinku chalkónov u nádorov mliečnej žľazy: in vitro štúdia VEGA Takáč Peter
1/0858/16 2016 2018 Negatívny vplyv vybraných xenobiotík na larválne štádium včely medonosnej (Apis mellifera) VEGA Legáth Jaroslav
1/0929/16 2016 2018 Neinvazívna mikro-Ramanova a SERS analýza farbív a kolorantov použitých v kultúrno-historických artefaktoch na báze papiera: Nie je čierna ako čierna. (atRAM@Nt) VEGA Strejčková Alena
1/0929/16 2016 2018 Neinvazívna mikro-Ramanova a SERS analýza farbív a kolorantov použitých v kultúrno-historických artefaktoch na báze papiera: Nie je čierna ako čierna. (atRAM@Nt) VEGA Strejčková Alena
1/0785/16 2016 2018 Nutričný vplyv na reguláciu množstva a zložiek mlieka u dojníc VEGA Maskaľová Iveta
1/0562/16 2016 2018 Ovplyvňovanie  imunitného systému sliznice čreva  kurčiat infikovaných Campylobacter spp. VEGA Levkut Mikuláš
Počet záznamov v databáze: 18
Strana 1 z 2
Skip to content