Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
1/0242/19 2019 2021 Genetické a epigenetické zmeny v bunkách prežúvavcov exponovaných pesticídom VEGA Holečková Beáta
1/0561/19 2019 2021 Štúdium morfometrických zmien kolenného kĺbu vo vzťahu k ruptúre predného skríženého väzu a využitie niektorých prvkov regeneratívnej medicíny v terapii modifikujúcej ochorenie kolenného kĺbu u psov VEGA Ledecký Valent
1/0505/19 2019 2021 Vplyv aplikácie autochtónnych včelích probiotických laktobacilov na peľovom nosiči na imunitný status a kvalitu produktov včiel medonosných VEGA Mudroňová Dagmar
1/0529/19 2019 2021 Vplyv environmentálnych pôvodcov mastitíd na tvorbu a stupeň oxidačného stresu u produkčných dojníc a bahníc VEGA Zigo František
1/0148/19 2019 2022 Komplexy platinových kovov s planárnymi aromatickými jadrami ako protinádorové liečivá VEGA Váhovská Lucia
1/0105/19 2019 2022 Štúdium vplyvu povrchových ligandov borélií na hostiteľské bunky prostredníctvom analýzy transkriptómu a produkcia nanoprotilátok, voči vybraným ligandom s potenciálnym terapeutickým účinkom VEGA Bhide Mangesh Ramesh
1/0043/19 2019 2022 Molekulárna epidemiológia a riziko šírenia sa parazitov zveri v aktuálnych ekologických podmienkach Slovenska VEGA Kočišová Alica
1/0355/19 2019 2022 Vplyv zinku a probiotickej baktérie na črevné helminty u hydiny VEGA Levkut Mikuláš
1/0788/19 2019 2022 Štúdium zmien v mikroflóre dentálnych biofilmov u ľudí a psov za účelom harmonizácie mikrobiocenózy ústnej dutiny pomocou vybraných orálnych probiotík VEGA Maďar Marián
1/0050/19 2019 2022 Regenerácia defektov kĺbovej chrupky pomocou inovatívnych biomateriálov VEGA Petrovová Eva
Počet záznamov v databáze: 10
Strana 1 z 1
Skip to content