Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
09I03-03-V02-00012 2023 2026 Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1) - UVLF ŠF EÚ Čížková Daša
Počet záznamov v databáze: 1
Strana 1 z 1
Skip to content