Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
APVV-12-0605 2013 2017 Potencovanie účinnosti vakcín proti besnote a ďalším lyssavírusovým infekciám novým typom adjuvansu, štúdium vybraných patogénov v populáciách netopierov APVV Ondrejková Anna
4/014/13   2013 2015 Tvorba kompletného vzdelávaco-didaktického materiálu z biofyziky pre študijný program KEGA Lohajová Ľuboslava
011UVLF-4/2013 2013 2015 Moderné informačné technológie v štúdiu anatómie KEGA Maženský Dávid
37/2014/UVLF 2013 2016 Vznik a patogenéza obezity vo vzťahu k „netradičným“ rizikovým faktorom obezity Iné Danko Ján
014UVLF-4/2013 2013 2015 Tvorba komplexného edukačno-didaktického materiálu z biofyziky pre študijný program Bezpečnosť krmív a potravín KEGA Lohajová Ľuboslava
001UVLF-4/2013 2013 2015 Príprava vysokoškolská učebnice "Hygiena a technológia mäsa a mäsových výrobkov" KEGA Turek Peter
003UVLF-4/2013 2013 2015 Klinická onkológia psov a mačiek KEGA
1/0415/13 2013 2015 Monitorovanie 137 Cs v lesnom ekosystéme na Slovensku. VEGA Beňová Katarína
1/0117/13 2013 2015 Stupňovité hodnotenie genotoxických účinkov modelového pesticídu. VEGA qa-admin
1/0731/13 2013 2015 Etiopatogenéza, diagnostika a terapia choroby mediálneho kompartmentu lakťového kĺbu a  pately u psov VEGA Hluchý Marian
Počet záznamov v databáze: 19
Strana 1 z 2
Skip to content