Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
03/2017 2017 2018 Vplyv zmien rastových podmienok na obsah biologicky aktívnych látok s antioxidačným účinkom v hubách rodu Cordyceps (Fr.) Link. IGA Ungvarská Maľučká Lucia
03/2020 2020 2021 Úloha vtáčích rezervoárov v cirkulácii kliešťami prenášaných arbovírusov so zoonotickým potenciálom IGA Loziaková Peňazziová Katarína
04/2018 2018 2019 Štúdium anaplazmózy v chovoch koní vo vybratých lokalitách na Slovensku IGA Drážovská Monika
12/2020 2020 2021 Sledovanie vplyvu silybínu a dračej krvi na vybrané imunologické parametre v in vitro podmienkach IGA Faixová Dominika
07/2018 2018 2019 Sledovanie letality a morfologických odchýlok u Artemia franciscana pôsobením pesticídu imidakloprid IGA Špalková Michaela
08/2016 2016 2017 Sérologický monitoring infekcie vírusom Usutu a detekcia Borrelia myiamotoi u voľne žijúcich vtákov na území Slovenska IGA Korytár Ľuboš
15/2019 2019 2020 Prevalencia Babesia gibsoni u plemena americký pitbulteriér na východnom Slovensku a nové možnosti terapie IGA Karasová Martina
06/2018 2018 2019 Ovplyvnenie regeneračnej kapacity nervového tkaniva v in vitro podmienkach prostredníctvom produktov dospelých kmeňových buniek IGA Humeník Filip
01/2015 2015 2016 Morfologicko-funkčná chgarakterizácia účinku lipidovaného prolaktín uvoľňujúceho peptidu (PrRP) na úrovni neurónov hypotalamických štruktúr a oblastí regulujúcich príjem potravy IGA Pirník Zdenko
15/2016 2016 2017 Modulácia reprodukčných schopností prasiat pomocou ľanového semena a zdraviu prospešných mikroorganizmov IGA Andrejčáková Zuzana
Počet záznamov v databáze: 16
Strana 1 z 2
Skip to content