Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
01/2016 2016 2017 Genotypizácia Giardia duodenalis ľudí a zvierat IGA Štrkolcová Gabriela
13/2016 2016 2018 Antioxidačná a antibakteriálna aktivita strieborných nanočastíc pripravených pomocou rastlinných extraktov IGA Salayová Aneta
15/2016 2016 2017 Modulácia reprodukčných schopností prasiat pomocou ľanového semena a zdraviu prospešných mikroorganizmov IGA Andrejčáková Zuzana
08/2016 2016 2017 Sérologický monitoring infekcie vírusom Usutu a detekcia Borrelia myiamotoi u voľne žijúcich vtákov na území Slovenska IGA Korytár Ľuboš
Počet záznamov v databáze: 4
Strana 1 z 1
Skip to content