Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
SLeK/01/2022-23 2022 2023 Obezita z pohľadu farmaceutickej praxe Iné Holécyová Monika
2022-05-15-001 2022 2023 Vplyv patogénov mliečnej žľazy na produkciu a stupeň oxidačného stresu u dojníc Iné Zigo František
SLeK/01/2021-003 2021 2022 Obezita z pohľadu farmaceutickej praxe Iné Suchovič Radoslav
817/PP/GRO/IMA/19/1131/10885 2020 2022 Mapovanie a hodnotenie vývoja pre sektorové profesie podľa smernice č. 2005/36/ES – Časť 2: Profesia farmaceuta Iné Holécyová Monika
EAFP Grant 2020 2021 Poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti Iné Šutorová Martina
47/2019/UVLF 2019 2021 Výskum inovatívnych foriem liečenia kostných defektov prepojením bioaktívnych biomateriálov s autológnymi rastovými faktormi Iné Danko Ján
2018-904 2018 2019 Inovácia výučby farmakológie využitím e- learningových edukačných a testovacích materiálov v kontexte aplikácie zmiešanej edukácieInovácia výučby farmakológie využitím e- learningových edukačných a testovacích materiálov v kontexte aplikácie zmiešanej edukácie Iné Takáč Peter
EAFP Grant 2018 2019 Virtuálny atlas prírodných liečiv Iné Kurhajec Slavomír
21/GSD/2016 2016 2017 Chalkóny inhibujúce signálnu dráhu NF-κB ako potenciálne protinádorové liečivá Iné Takáč Peter
EHP:SK06-IV-02-012 2015 2016 Posilnenie spolupráce medzi UVLF v Košiciach a UiN v Bodo Iné Faixová Zita
Počet záznamov v databáze: 14
Strana 1 z 2
Skip to content