prof. MVDr. Ľudovít Lenhardt, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V3 HRADICKÁ, Petra - ADAMKOVÁ, Petra - LENHARDT, Ľudovít - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - FARKAŠOVÁ IANNACCONE, Silvia - DEMEČKOVÁ, Vlasta. Addressing safety concerns of long-term probiotic use: In vivo evidence from a rat model. In: Journal of Functional Foods. 2023. ISSN 1756-4646, Vol. 104, no. (2023), art. no. 105521, p. [1-11]
2021 ACB HERICH, Róbert - SZABÓOVÁ, Renáta - LENHARDT, Ľudovít. Základy patológie pre farmaceutov : [Basics of pathology for pharmacists] Rec. Zuzana Ševčíková, Štefan Tóth. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-727-2, 119 s. [7,1AH]
2020 BFA HRADICKÁ, Petra - ADAMKOVÁ, Petra - KASSAYOVÁ, Monika - LENHARDT, Ľudovít - FARKAŠOVÁ IANNACCONE, Silvia - DEMEČKOVÁ, Vlasta. The Effect of Long-Term Administration of Probiotics: Does Generally Safe Really Mean Safe?. In: 14th International Scientific Conference on Probiotics, Prebiotics,GutMicrobiota and Health : 1. vyd. Praha : CZECH-IN, 2020. online, s. 136-137.
2019 BFA REVAJOVÁ, Viera - KARAFFOVÁ, Viera - HERICH, Róbert - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - LENHARDT, Ľudovít - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - ŽITŇAN, Rudolf - LEVKUT, Martin - ŠEFCOVÁ, Miroslava Anna - LEVKUT, Mikuláš. Probiotic effect on mucosal imunity to campylobacter jejuni in chickens : [Účinok probiotika na slizničnú imunitu pri Campylobacter jejuni u kurčiat] In: 10th International Conference Analytical Cytometry : 1. vyd. Praha : Česká společnost pro analytickou cytometrii, 2019. s. 68.
2018 ACB HERICH, Róbert - REVAJOVÁ, Viera - LEVKUT, Mikuláš - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - LENHARDT, Ľudovít - LEVKUT, Martin. Diagnostická patológia : [Diagnostic pathology] Rec. Pavol Mudroň, Peter Reichel. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-604-6, 184 s.
2018 AFD LENHARDT, Ľudovít - JURČOVÁ, Natália - DANCÁKOVÁ, Ľudmila. Morfometrická a histologická analýza jejuna brojlerových kurčiat s poruchami rastu : [Morphometric and histological analysis of jejunum in broiler chickens with growth disturbances] In: 21. Košický morfologický deň "Trendy regeneračnej medicíny v morfológií", 30. máj 2018, Košice : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-578-0, s. 70-73.
2018 AFD REVAJOVÁ, Viera - KARAFFOVÁ, Viera - HERICH, Róbert - LEVKUT, Martin - LENHARDT, Ľudovít - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - LEVKUT, Mikuláš. Zmeny CNS spojené s felínnym imunodeficientným syndrómom : [Changes of CNS in feline immunodeficiency syndrome] In: Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 13. – 14. september 2018, Košice : 6. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-583-4, CD ROM, s. 150-154.
2017 AED LENHARDT, Ľudovít - JURČOVÁ, Natália - DANCÁKOVÁ, Ľudmila. Aktivita alkalickej fosfatázy v jejune brojlerových kurčiat postihnutých MAS-om. In: Modulácia črevného imunitného systému hydiny. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-535-3, s. 59-63.
2017 AFH JURČOVÁ, Natália - LENHARDT, Ľudovít. PORUCHY RASTU BROJLÉROVÝCH KURČIAT Z POHĽADU HISTOENZYMOLÓGIE : [GROWTH FAILURE BROILER CHICKENS IN TERMS OF HISTOENZYMOLOGY] In: ŠVOČ : konferencia. Študentská vedecká a odborná činnosť - ŠVOČ, 5. apríl 2017, Košice : Zborník abstraktov 60. ročníka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-529-2, s. 17.
2016 ACB LENHARDT, Ľudovít. Patológia pre farmaceutov. Rec. Pavel Kočan, Štefan Tóth. 2. dopl. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-518-6, 103 s.
Počet záznamov v databáze: 254
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 26
Skip to content