Názov: HYGIENA ALIMENTORUM XXXVI: Bezpečné a kvalitné produkty hydiny, rýb, voľne žijúcej a farmovej zveri, 13. - 15. mája 2015, Štrbské Pleso, SR : Zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie.
Zápis: HYGIENA ALIMENTORUM XXXVI: Bezpečné a kvalitné produkty hydiny, rýb, voľne žijúcej a farmovej zveri, 13. - 15. mája 2015, Štrbské Pleso, SR : Zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zost. Jozef Nagy, Peter Popelka ; rec. Jaroslav Legáth, Peter Turek. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-458-5, 282 s.
Rok vydania: 2015
Kategória: FAI - Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)
Autori:NAGY Jozef50 %
POPELKA Peter50 %
Recenzenti: Jaroslav Legáth, Peter Turek.
Podiel UVLF: 100 %
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-458-5
Rozsah: 282 s.
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
Skip to content