prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V3 REITZNEROVÁ, Anna - SEMJON, Boris - BARTKOVSKÝ, Martin - ŠULEKOVÁ, Monika - NAGY, Jozef - KLEMPOVÁ, Tatiana - MARCINČÁK, Slavomír. Comparison of lipid profile and oxidative stability of vacuum-packed and longtime-frozen fallow deer, wild boar, and pig meat. In: Applied Sciences. 2023. ISSN 2076-3417, Vol. 13, no. 6 (2023), art. no. 4059, p. [1-16]
(2021: 2.838 - IF, 75 - H-index, 2.921 - IF 5y, 0.507 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2023 V3 MARCINČÁK, Slavomír - SEMJON, Boris - MARCINČÁKOVÁ, Dana - REITZNEROVÁ, Anna - MUDROŇOVÁ, Dagmar - VAŠKOVÁ, Janka - NAGY, Jozef. Humic substances as a feed supplement and the benefits of produced chicken meat. In: Life. 2023. ISSN 2075-1729, Vol. 13, no. 4 (2023), art. no. 927, p. [1-13]
(2021: 3.253 - IF, 40 - H-index, 0.588 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2023 V3 HRICIKOVÁ, Simona - KOŽÁROVÁ, Ivona - HUDÁKOVÁ, Nikola - REITZNEROVÁ, Anna - NAGY, Jozef - MARCINČÁK, Slavomír. Humic substances as a versatile intermediary. In: Life. 2023. ISSN 2075-1729, Vol. 13, no. 4 (2023), art. no. 858, p. [1-25]
(2021: 3.253 - IF, 40 - H-index, 0.588 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2023 V2 MARCINČÁK, Slavomír - SEMJON, Boris - BARTKOVSKÝ, Martin - MARCINČÁKOVÁ, Dana - KLEMPOVÁ, Tatiana - ČERTÍK, Milan - NAGY, Jozef. Fermentované produkty a humínové látky výžive hydiny, nový prístup k produkcii bezpečných a funkčných potravín : [Fermented products and humic substances in poultry nutrition new approach to production of safe and functional foods] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 208-212.
2023 V2 REITZNEROVÁ, Anna - MESARČOVÁ, Lýdia - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOŠČOVÁ, Jana - MAKIŠ, Andrej - NAGY, Jozef - MARCINČÁK, Slavomír. Vplyv prídavku probiotík a humínových látok vo výžive brojlerových kurčiat na kvalitu stehennej svaloviny : [Effect of the addition of probiotics and humic substances in the diet of broiler chickens on the quality of thigh muscle] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 220-224.
2023 V2 MARCINČÁK, Slavomír - SEMJON, Boris - MESARČOVÁ, Lýdia - REITZNEROVÁ, Anna - BARTKOVSKÝ, Martin - MARCINČÁKOVÁ, Dana - KLEMPOVÁ, Tatiana - NAGY, Jozef. Aplikácia fermentovaných produktov a humínových látok hydine, nový prístup k produkcii bezpečných a funkčných potravín : [Application of fermented products and humic substances to poultry, a new approach to the production of safe and functional foods] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 473-479.
2023 V2 MARCINČÁK, Slavomír - REITZNEROVÁ, Anna - MAKIŠ, Andrej - BARTKOVSKÝ, Martin - SEMJON, Boris - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOŠČOVÁ, Jana - MESARČOVÁ, Lýdia - NAGY, Jozef. Humínove látky a probiotiká vo výžive hydiny a ich vplyv na zloženie a kvalitu svaloviny : [Humic substances and probiotics in poultry nutrition and their effect on meat composition and quality] In: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XV. : Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-797-5, cd-rom, s. 87-91.
2023 V2 REITZNEROVÁ, Anna - MAKIŠ, Andrej - KARAFFOVÁ, Viera - NAĎ, Pavel - GREGOVÁ, Gabriela - MUDROŇOVÁ, Dagmar - NAGY, Jozef - MARCINČÁK, Slavomír. Nové prístupy k znižovaniu spotreby antibiotík vo výžive zvierat v kontexte posilnenia potravinovej bezpečnosti a kvality potravín. In: Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood : Zborník prác. 1. vyd. Nitra : SPU v Nitre, 2023. ISBN 978-80-552-2616-3, s. 69-75.
2023 V2 NAGYOVÁ, Alena - KORIM, Peter - TAKÁČOVÁ, Daniela - NAGY, Jozef. Právna úprava zdravotnej bezpečnosti mlieka : [Milk safety legislation] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 509-516.
2023 V2 NAGY, Jozef. Trendy profilácie veterinárneho vzdelávania u nás a v krajinách EÚ : [Trends in the profiling of veterinary education at home and in EU countries] In: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XV. : Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-797-5, CD-ROM, s. 4-6.
Počet záznamov v databáze: 580
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 58
Skip to content