Názov: Animal hygiene and welfare in livestock production - the first step to food hygiene, June 7-11, 2015, Košice, Slovakia : Proceedings of the XVII international congress of the international society for animal hygiene.
Zápis: Animal hygiene and welfare in livestock production - the first step to food hygiene, June 7-11, 2015, Košice, Slovakia : Proceedings of the XVII international congress of the international society for animal hygiene. Ed. Ján Venglovský, Gabriela Gregová, Tatiana Čornejová ; rec. Jaroslav Legáth, Ingrid Papajová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-462-2, 394 s.
Rok vydania: 2015
Kategória: FAI - Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)
Autori:VENGLOVSKÝ Ján40 %
GREGOVÁ Gabriela30 %
ČORNEJOVÁ Tatiana30 %
Recenzenti: Jaroslav Legáth, Ingrid Papajová.
Podiel UVLF: 100 %
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-462-2
Rozsah: 394 s.
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: anglický
Skip to content