Názov: Účinok humínových kyselín pridávaných do krmiva brojlerovým kurčatám vo veľkochove na kvalitu zmrazeného mäsa : [The effect of humic acids added into feed of broiler chickens in factory farming on the quality of frozen meat]
Zápis: REITZNEROVÁ, Anna - MARCINČÁK, Slavomír - NAGY, Jozef - MAČANGA, Ján - MELLEN, Martin - VAŠKOVÁ, Janka. Účinok humínových kyselín pridávaných do krmiva brojlerovým kurčatám vo veľkochove na kvalitu zmrazeného mäsa : [The effect of humic acids added into feed of broiler chickens in factory farming on the quality of frozen meat] In: HYGIENA ALIMENTORUM XXXVI: Bezpečné a kvalitné produkty hydiny, rýb, voľne žijúcej a farmovej zveri, 13. - 15. mája 2015, Štrbské Pleso, SR : Zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-458-5, s. 128-130.
Rok vydania: 2015
Kategória: AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Autori:REITZNEROVÁ Anna50 %
MARCINČÁK Slavomír25 %
NAGY Jozef10 %
MAČANGA Ján5 %
MELLEN Martin5 %
VAŠKOVÁ Janka5 %
Autori vydania:NAGY Jozef, POPELKA Peter, LEGÁTH Jaroslav, TUREK Peter
Vydanie: HYGIENA ALIMENTORUM XXXVI: Bezpečné a kvalitné produkty hydiny, rýb, voľne žijúcej a farmovej zveri, 13. - 15. mája 2015, Štrbské Pleso, SR
Zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie
S. 128-130
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-458-5
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0022952-ucinok-huminovych-kyselin-pridavanych-do-krmiva-brojlerovym-kurcatam-vo-velkochove-na-kvalitu-zmraze/
Skip to content