Názov: Kvalitatívne hodnotenie vaječných a bezvaječných cestovín : [Qualitative evaluation of egg and egg-free pasta]
Zápis: BARANOVÁ, Mária - STRAPÁČ, Imrich - DUDRIKOVÁ, Eva. Kvalitatívne hodnotenie vaječných a bezvaječných cestovín : [Qualitative evaluation of egg and egg-free pasta] In: Hygiena a technologie potravin – XLV. Lenfeldovy a Höklovy dny, Brno, 14. a 15. října 2015 : Sborník přednášek a posterů. 1. vyd. Brno : VFU, 2015. ISBN 978-80-7305-762-6, CD-ROM, s. 69-72.
Rok vydania: 2015
Kategória: AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Autori:BARANOVÁ Mária80 %
STRAPÁČ Imrich10 %
DUDRIKOVÁ Eva10 %
Autori vydania:TREMLOVÁ Bohuslava, POSPIECH Matej
Vydanie: Hygiena a technologie potravin – XLV. Lenfeldovy a Höklovy dny, Brno, 14. a 15. října 2015
Food Hygiene and Technology - 45th Lenfeld´s and Hökl´s Days
Sborník přednášek a posterů
CD-ROM, s. 69-72
Vydavateľ: VFU
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Brno
Krajina vydania: Česká republika
ISBN:978-80-7305-762-6
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0023392-Kvalitativne-hodnotenie-vajecnych-a-bezvajecnych-cestovin/
Skip to content