Názov: Mliečne výrobky a snacky v detskej výžive z hľadiska obsahu soli : [Dairy products and snacks in children food in terms of salt content]
Zápis: DIČÁKOVÁ, Zuzana - DUDRIKOVÁ, Eva - BYSTRICKÝ, Pavel. Mliečne výrobky a snacky v detskej výžive z hľadiska obsahu soli : [Dairy products and snacks in children food in terms of salt content] In: Hygiena a technologie potravin – XLV. Lenfeldovy a Höklovy dny, Brno, 14. a 15. října 2015 : Sborník přednášek a posterů. 1. vyd. Brno : VFU, 2015. ISBN 978-80-7305-762-6, CD-ROM, s. 97-102.
Rok vydania: 2015
Kategória: AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Autori:DIČÁKOVÁ Zuzana98 %
DUDRIKOVÁ Eva1 %
BYSTRICKÝ Pavel1 %
Autori vydania:TREMLOVÁ Bohuslava, POSPIECH Matej
Vydanie: Hygiena a technologie potravin – XLV. Lenfeldovy a Höklovy dny, Brno, 14. a 15. října 2015
Food Hygiene and Technology - 45th Lenfeld´s and Hökl´s Days
Sborník přednášek a posterů
CD-ROM, s. 97-102
Vydavateľ: VFU
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Brno
Krajina vydania: Česká republika
ISBN:978-80-7305-762-6
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0023394-Mliecne-vyrobky-a-snacky-v-detskej-vyzive-z-hladiska-obsahu-soli/
Skip to content