Názov: Employment of fungal solid-state fermention products in broiler chicken feed.
Zápis: KLEMPOVÁ, Tatiana - JANŠTOVÁ, Janka - MARCINČÁK, Slavomír - MARCINČÁKOVÁ, Dana - MAČANGA, Ján - POPELKA, Peter - ČERTÍK, Milan. Employment of fungal solid-state fermention products in broiler chicken feed. In: 11th International Symposium on Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, September 13 to 16, 2015, Alberta , Canada. 1. vyd. Taichung : ISBAB, 2015. ISSN 1878-8181, s. 34.
Rok vydania: 2015
Kategória: AFE - Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Autori:KLEMPOVÁ Tatiana20 %
JANŠTOVÁ Janka15 %
MARCINČÁK Slavomír13 %
MARCINČÁKOVÁ Dana13 %
MAČANGA Ján13 %
POPELKA Peter13 %
ČERTÍK Milan13 %
Vydanie: 11th International Symposium on Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, September 13 to 16, 2015, Alberta , Canada
S. 34
Vydavateľ: ISBAB
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Taichung
Krajina vydania: Kanada
ISSN:1878-8181
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: anglický
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0023589-Employment-of-fungal-solidstate-fermention-products-in-broiler-chicken-feed/
Skip to content