Názov: Senzorické posudzovanie masla z obchodnej siete : [The sensory evaluation of a butter from slovak store]
Zápis: MAĽOVÁ, Jana - SEMJON, Boris - VÝROSTKOVÁ, Jana - MAĽA, Pavel - ANDRAŠKOVÁ, Tatiana. Senzorické posudzovanie masla z obchodnej siete : [The sensory evaluation of a butter from slovak store] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : Zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči. 1. vyd. Nitra : SPU, 2017. ISBN 978-80-552-1649-2, CD-ROM, s. 176-179.
Rok vydania: 2017
Kategória: AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Autori:MAĽOVÁ Jana50 %
SEMJON Boris20 %
VÝROSTKOVÁ Jana10 %
MAĽA Pavel10 %
ANDRAŠKOVÁ Tatiana10 %
Autori vydania:ANGELOVIČOVÁ Mária, GOLIAN Jozef
Vydanie: Bezpečnosť a kontrola potravín
Zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči
CD-ROM, S. 176-179
Vydavateľ: SPU
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Nitra
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-552-1649-2
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0026873-Senzoricke-posudzovanie-masla-z-obchodnej-siete/
Skip to content