Názov: Mikrovlnné žiarenie a jeho interakcie s organizmom : [Microwave radiation and its interactions with the organism]
Zápis: ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína - ANDRAŠKOVÁ, Sandra - CIGÁNKOVÁ, Viera - BEŇOVÁ, Katarína. Mikrovlnné žiarenie a jeho interakcie s organizmom : [Microwave radiation and its interactions with the organism] In: 24. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác: Enviromentálna záťaž a jej vplyv na zdravie ľudí a zvierat. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-8077-705-0, online, s. 12-14.
Rok vydania: 2021
Kategória: AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Autori:ALMÁŠIOVÁ Viera50 %
HOLOVSKÁ Katarína20 %
ANDRAŠKOVÁ Sandra20 %
CIGÁNKOVÁ Viera5 %
BEŇOVÁ Katarína5 %
Autori vydania:HOLOVSKÁ Katarína, ALMÁŠIOVÁ Viera, PETROVOVÁ Eva
Vydanie: 24. Košický morfologický deň
Zborník vedeckých prác: Enviromentálna záťaž a jej vplyv na zdravie ľudí a zvierat
online, S. 12-14
Vydavateľ: UVLF v Košiciach
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-705-0
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
Skip to content